Leśne place zabaw dobrze wpisują się w wawerski krajobraz. Już wcześniej pisałam, że staram się o taki plac niedaleko przedszkola i szkoły w Międzylesiu.  Mam nadzieję, że już nic jemu nie zagrozi. 🙂
Ważne jest dla mnie również zlikwidowanie  kałuż i wszelkich zastoin wody w Wawrze. Niektore pamiętam sprzed 40 lat. Ta sprawa jest dla mnie priorytetowa. Spotkań w tej sprawie było wiele i jest to temat nr 1 dla mnie.  Niektore udało się zlikwidować ale to kropla w morzu potrzeb. Mam nadzieję że uda się zrobić znacznie więcej.
Biorę udział i jesteśmy po pierwszych rozmowach dotyczących poszerzenia ulicy Bursztynowej.  Jest tam wąsko i niebezpiecznie.
W tym roku mam nadzieję, że powstaną już ławki w lesie na drodze do Macierówki.  Jeżeli chodzi o interpelację, które składam możecie je znaleźć na bip. Niektore są zrealizowane niektóre czekają na realizacji.

Interpelacji- interwencji  składane przeze mnie w Dzielnicy Wawer złożyłam ponad 30 i  znajdują się 

tutaj: Interpelacje i zapytania (bip.warszawa.pl)

Interpelacje/zapytanie w sprawie:

 • przejścia dla pieszych w Radości,
 • kina w WCK w Międzylesiu,
 • przywrócenia częstotliwości kursowania autobusu 125,
 • zgłoszenia mieszkanki dotyczy działek miejskich,
 • progu zwalniającego,
 • znaku zakazu parkowania ul. Pilawska,
 • oświetlenia,
 • nasadzeń drzew i innej roślinności,
 • znaku zakazu parkowania,
 • naprawy płotu oraz jego podwyższenie,
 • Czyszczenia i przeglądu klimatyzacji w Wawerskich Klubach Kultury,
 • sprawdzenia bezpieczeństwa na ul. Zwoleńskiej,
 • zagospodarowania terenu przy przejściu przez ul. Pożaryskiego na plac zabaw,
 • weryfikacji stanu drzewa,
 • wykonania progu zwalniającego,
 • wykonania chodnika,
 • zmiany godzin pracy przychodni przy ul. Żegańskiej,
 • utworzenia przystamku ZTM,
 • zapewnienia bezpieczeństwa przy Przedszkolu nr 84 przy ul. Dworcowej w Międzylesiu,
 • uporządkowania terenu przy ulicy Żegańskiej róg Bielszowickiej,
 • zabezpieczenia przejścia dla pieszych w niejscu zwężenia chodnika przy ul. Bysławskiej,
 • weryfikacji stanu drzew na obszarze SP nr 138,
 • sprawdzenia poprawności ewakuacji przeprowadzonych w przedszkolach ( w związku z informacjami o podłożeniu bomby w dniu 27 czerwca 2019r),
 • przeprowadzenia kontroli legalności parkingu przy ul. Wojtyszki,
 • zmiany sposobu odprowadzania zastoin wodnych na skrzyżowaniu ul. Poprzecznej z ul. Trawiastą
 • usunięcia zastoin wodnych powstających po opadach deszczu przy ul. Świebodzińskiej róg Pożaryskiego
 • usunięcia zastoin wodnych powstających po opadach deszczu przy ul. Dzidka Warszawiaka,
 • zamontowania śmietnika na placu zabaw na rogu ulic Mrówczej i Odeskiej,
 • ustawienia znaków pierwszeństwa przejazdu przy zbiegu ulic Kolarskiej i Pożaryskiego,
 • poprawienia/ulepszenia odwodnienia powierzchniowego oraz studni chłonnych na ulicach Patriotów, Trakt Lubelski oraz Przewodowej
 • odwodnienia ulicy Bystrzyckiej oraz Wilgi
 • odwodnienia ulic
 • usunięcia zastoin wodnych na ulicach należących do ZDM
 • usunięcia zastoin wodnych powstających po opadach deszczowych
 • cyklicznej konserwacji rowów chłonny
 • remontu ulicy Źródlanej
 • budowy chodnika przy ulicy Dworcowej
 • sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • naprawienia płotu przy dworcu PKP Międzylesie,
 • usunięcia konstrukcji zabawowych (zjeżdżalni oraz huśtawki) na placu zabaw w Międzylesiu przy ul. Pożaryskiego,
 • remontu mostku przy ul. Bylicowej nad Kanałkiem Wawerskim
 

Jeżeli mogę pomoc w sprawach dotyczących Dzielnicy zapraszam do kontaktu

 • Nowe miejsce w Wawrze z budżetu obywatelskiego. Niewielki skwer ale fajne miejsce w centrum Wawra.

Od kilku lat wspieramy razem potrzebujących w Wawrze

Z nadleśniczym i mieszkańcami rozmawiamy o zmianach jakie zachodzą w naszym lesie ( droga na Macierówkę)

Petycja

Do Zarządu Transport Miejskiego w Warszawie

Jako mieszkańcy Wawra, występujemy z prośbą o zwiększenie częstotliwości kursowania autobusu 319, a także wprowadzenie kursów w weekendy. Obecnie, częstotliwość kursowania autobusów jest zbyt mała. Brak kursów w weekendy utrudnia  dojazd osobom pracującym i uczącym sie w weekend.

Autobus 319 to jedyna przeprawa przez nowy most dla osób, które nie posiadają samochodu.

Wierzymy, że zwiększenie intensywności kursowania autobusu 319 oraz wprowadzenie kursów w weekendy przyniesie korzyści zarówno dla mieszkańców jak i dla miasta. Będzie to krok w kierunku bardziej zrównoważonego i efektywnego transportu publicznego. 

Prosimy o rozważenie naszej prośby i podjęcie działań w celu jej spełnienia. 

Anna Ojer Radna Dzielnicy Wawer 

Mieszkańcy Wawra

Zapraszam do głosowania

https://www.petycjeonline.com/autobus_319_-_zwikszenie_czstotliwo_kursowania_w_tygodniu_oraz_kursowanie_w_weekendy